Politikalarımız

Kalite Politikamız

Altınok Palet olarak kalite politikamız;

 • Ahşap palet sektöründe lider ve öncü olmak,
 • Teknolojiyi takip ederek ürün kalitemizi sürekli arttırmak, yasal ve standart şartlara uymak,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek bilinç ve eğitim seviyelerini yükseltmek,
 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek,
 • Müşteri istek ve beklentilerine cevap verebilmek,                                                
 • Tüm süreçlerde çevreye duyarlılığı arttırmak,
 • Rekabet gücümüzü sürekli arttırmaktır.

Altınok Palet çalışanları müşteri ve tedarikçileri ile bir bütün olarak değerlendirilerek sürdürülebilir ilişkiler ön planda tutmaktadır.

Kalite konusunda çalışanlarını  bilgilendirip eğiterek katılımlarını sağlayan Altınok Palet,  tüm alanlarda sürekli gelişim felsefesini benimseyerek “Kalite”yi ALTINOK’ta vazgeçilmez bir unsur haline getirmek hedeflerimizdendir.

Çevre Politikamız

Çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde hareket eden bir firma olarak Altınok Palet; üretimini gerçekleştirdiği paletlerde FSC sertifikalı ormanlarımızdan tedarik edilen ağaçları kullanmaktadır. Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, doğa ve toplum arasındaki dengeyi korumak amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Altınok Palet yönetimi olarak faaliyetlerimizin dolaylı ve dolaysız tüm sonuçlarının doğaya zarar vermeden yürütülmesi için azami gayret gösterilmektedir. Yasaların ve dünya standartlarının gerektirdiği şekilde faaliyetlerimiz gerçekleşmektedir. Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak hedeflenmektedir. Bu bilinç ile enerji tüketimimizi ve su kullanımımızı azaltmak, atıklarımızı doğru yönetmek için çalışmalar yapılmaktadır. Ana ham maddemiz olan ağacın kullanımında da aynı hassasiyet gösterilmekte, ömrünü tamamlamamış hiçbir ağaç işlenmemektedir.

 • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uymak,
 • Çevre etkilerini kontrol altına tutmak ve
 • Bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Politikamız TÜM Altınok çalışanlarını kapsamakla birlikte bunun bir kurum kültürü haline gelmesi nihai hedefimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Altınok Palet için çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği her zaman öncelik oluşturmaktadır. Amacı insanlara zarar veren, çevreyi, tedarikçilerini, ve tesisleri risk altına sokan durumların meydana gelmesini engellemektir. Güvenli olmayan davranışlara yol açabilecek sorunları çözümleyerek sıfır kayıp ile çalışma prensibi ile ilerleyen Altınok Palet, takım ruhunu kaybetmeden, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimseyen, ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışma ortamı olan bir firmadır.

Altınok Tarım ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yönetimi olarak çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenecek herkesin sağlık ve güvenliğinin sağlanması şirketimizin kalite ve verimliliğinin ön şartıdır.

Politikamız, yasaların, dünya standartlarının gerektirdiği şekilde işlerimizi gerçekleştirmektir. Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimuma indirilmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaşam tarzı haline getirmek nihai hedeflerimizdir.

Etik Politikamız

İŞ AHLAKI

Altınok Palet olarak tüm faaliyetlerimiz ülke yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Çalışanlarımızdan istenen ve belirlenen tüm gereklilikler de yine aynı şekilde yasalar çerçevesindedir. İş ahlakı politikamız tüm politikalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Çalışanlara ve şirket dışındaki kişilere, Altınok Palet’ in temel değerlerine ve Altınok Palet Genel İş İlkelerine uygun biçimde saygılı ve adil davranılmalıdır. Aramızdaki uyumlu işbirliği ve arkadaşlığın, firmamızın başarısındaki payı büyüktür. Bu nedenle işbirliği ve arkadaşlığa önem verilmektedir. 

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

Şirketimizde “fırsat eşitliği” politikası uygulanır. Yani din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmez, ayrımcılık yapılmaz, çalışanlar arasında da yapılmasına müsamaha gösterilmez.  Çalışanların birbirlerini taciz etmesi, zorbalık yapması hoşgörü ile karşılanmaz. Farklılıkların değerini anlamalı ve asla ayrımcılık yapılmamalıdır. Daha önce de belirtildiği üzere aramızdaki uyumlu işbirliği ve arkadaşlığın, firmamızın başarısındaki payı büyüktür. Şirketimizde hiçbir çalışana kendi rızası dışında zorla çalıştırma ve görevi dışında başka bir iş yaptırılmaz. Sözlü, fiziksel, psikolojik taviz veya zorlama gibi hiçbir kötü muamele kabul edilemez. Şirketimizde çalışanın temsil örgütlenme özgürlüğü / toplu sözleşme hakkı gibi yasaların izin verildiği ölçüde hür iradesi ve istediği ile bu hakkına saygı duyulacağı kabul edilmiştir. Şirketimizde on sekiz (18) yaşından küçük kişiler (çocuk işçi) çalıştırılmaz ve çalıştırılması kabul edilemez olarak benimsenmiştir.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Altınok Tarım ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi olarak tüm ticari faaliyetlerini, dürüst ve etik bir tutum içinde yürütmektedir. Altınok Palet, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası kanun ve gereklilikleri yakından takip etmekte ve yerine getirmek için daima daha iyiyi hedeflemektedir. Tüm ticari ilişki ve anlaşmalarımızda, kendimizi profesyonel, etik ve adil olarak hareket etmeye adamış olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı “SIFIR TOLERANS” görüşü ile hareket etmektedir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Günümüze uyum sağlayan Altınok Palet, önleyici davranış ve yaklaşımlarla müşteri, firma ve tedarikçilere ait bilgilerin güvenliğini sağlamak için gerekli bütün düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda dijital ortamlarda da firma güvenliğini korumak ve arttırmak amacıyla gizlilik ve dikkat ile çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışanlarımızda bilgi güvenliği bilincini oluşturmak ve diğer politikalarımızla entegre bir şekilde yönetilen bir bilgi güvenliği sistemi oluşturarak meydana gelebilecek riskleri önceden görerek engellemek veya minimum zararla atlatmak, bilgi güvenliği konusunda örnek bir kurum olmak hedefimizdir.

Adres
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10.010 Sokak No:5 Çiğli / İZMİR 35620
Kapat
Altınok Palet olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgiye çerez politikası'ndan ulaşabilirsiniz.